El CRAI Biblioteca de Fons Antic recupera un llibre barceloní del segle XVI

El CRAI Biblioteca de Fons Antic ha recuperat l'obra Historia de la vida milagros, y canonizacion del bienauenturado padre sant Hyacintho, de nacion Polaco, de la sagrada orden de Predicadores, repartida en tres libros. Es tracta d'una biografia de Sant Jacint, escrita pel dominic Diego Mas i impresa per Pablo Malo l'any 1595.

Tant al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya com al Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico Español només apareix un altre exemplar de la mateixa edició a la Biblioteca Pública de Lleida.

El volum recuperat presenta dos segells del Convent de Santa Caterina de Barcelona a portada i la marca de foc de la mateixa casa al tall de cap, amb la característica roda de coltells, l'instrument de martiri de Santa Caterina d'Alexandria. Darrere d'un dels segells de portada s'intueix el segell blau de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona.

Com és sabut, arran de la desamortització de 1836, tots els fons conventuals van passar a ser custodiats per la Universitat de Barcelona i la biblioteca dels dominics del convent de Santa Caterina és una de les més importants d'entre les que van arribar.

Va ser la Biblioteca de Catalunya que va detectar aquest volum i es va posar en contacte amb els Mossos d'Esquadra per tal de poder tornar-lo a la seu que li correspon, el CRAI de la Universitat de Barcelona.

Agraïm sincerament la col·laboració i agilitat de les dues institucions per portar a terme la devolució.

ODS 17: Aliances per assolir els objectius

Galeria

20230712_104215

20230712_104215