Pla de sostenibilitat del CRAI

Pla de sostenibilitat del CRAI

 

El CRAI de la Universitat de Barcelona presenta el seu Pla de sostenibilitat.

 

El Pla recull els compromisos del CRAI per tal de crear valor sostenible a curt i a llarg termini, de forma ètica i transparent, i així donar resposta a les necessitats dels nostres usuaris i grups d’interès, tot preservant els seus drets fonamentals.

 

Al llarg dels propers anys, el Pla serà l’eina que ens permetrà consolidar les bones pràctiques en qüestions de sostenibilitat ambiental, econòmica i social. També ens servirà per  promoure el nostre compromís institucional respecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) impulsats per les Nacions Unides amb l’Agenda 2030, sempre alineats amb els objectius generals de la UB.

 

Cadascun dels objectius del Pla marca les accions a desenvolupar, la unitat responsable de portar-les a terme i els indicadors de control que ens permetran verificar quin és el grau de compliment que s’ha assolit d’acord amb l’Agenda 2030. Alguns d'aquests objectius són també objectius estratègics del CRAI i pengen directament del Pla estratègic vigent, Iter 2022.