Model de guia breu per a recursos específics

Any
Objectius

Unificació del model, format i disseny emprat per a la confecció de les guies d'ajuda per a recursos específics del CRAI UB.

Descripció

Tríptic informatiu

Tríptic recursos específics (2012)