Tarifes dels serveis i modalitats de pagament

 Tarifes dels serveis

 Modalitats de pagament:
 

 En efectiu, al moment de recollir els documents.

 Xec a nom de la Universitat de Barcelona. Biblioteca de xxx, transferència bancària o gir postal.

En els tres casos, heu d'esperar fins a rebre la factura de la UB.

A la factura se us indica:
 

 El número de compte de destinació de la transferència

 L'adreça postal a la qual cal enviar el xec o gir postal

 El número de factura que heu de fer constar en tots els casos.

 A càrrec del pressupost del corresponent departament de la UB.

 A la comanda cal indicar que el pagament és a càrrec del pressupost del departament, i s'ha de fer arribar al servei l'imprès d'autorització segellat i signat per la direcció del departament (trobareu també aquests impresos a les secretaries dels departaments i als CRAI biblioteques).

 Si es tracta d'una assessora, indiqueu-ne el número de control.

 Si és per a la Fundació Bosch i Gimpera, indiqueu-ne el número de projecte.