Sobre el CRAI

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona es crea al principi de 2004, davant de la necessitat d'adaptar les biblioteques universitàries al nou espai europeu d'educació superior (EEES) i a l'espai europeu de recerca (EER) en què es configura un nou marc d'ensenyament universitari basat en l'aprenentatge, la recerca, el desenvolupament i la innovació. 

 

El CRAI de la UB integra els serveis de biblioteca, suport a la docència i suport a la recerca, i està format pels:

CRAI bibliotecaUnitats tècniquesCentre de Documentació de Biodiversitat VegetalCentre de Digitalització

 

És membre del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).

 

Presentació

En l'exercici de les seves funcions, el CRAI desenvolupa polítiques d'estratègia i qualitat per millorar els serveis que ofereix i el nivell de satisfacció dels usuaris, i aplica polítiques de difusió i màrqueting per tal de donar-los a conèixer a la comunitat universitària, i a la societat en general.

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) es crea l’any 2004 per la necessitat d’adaptar la Biblioteca de la Universitat de Barcelona a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i a l’Espai Europeu de Recerca (EER). Seguint les seves directrius, l’aprenentatge, la recerca i la formació continuada i integral de les persones esdevenen centrals al CRAI on facilitem l’accés als recursos d’informació i oferim serveis de qualitat per contribuir a la creació i difusió del coneixement i a la formació integral dels futurs professionals.

En el CRAI posem a disposició de tots els membres de la comunitat universitària i de la societat en general els nostres setze CRAI biblioteques, el Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal, el Centre de Digitalització i les Unitats transversals que donen suport a tots els estaments de la institució, tant en l’aprenentatge i la docència com en la recerca.

També oferim una àmplia selecció de recursos d’informació, en diversos suports, especialitzats en els ensenyaments que s’imparteixen a la nostra Universitat; a més de custodiar i difondre un dels fons antics i patrimonials més important de tot l’Estat espanyol i facilitar la publicació i difusió de la producció científica de la UB mitjançant la gestió del repositoris institucionals.

El nostre objectiu és treballar amb voluntat de cooperació i servei, amb capacitat de resiliència i esperit proactiu respecte dels canvis, i amb la innovació i el compromís amb la institució i els usuaris com a eines fonamentals per aconseguir l’excel·lència en els nostres serveis.

El CRAI de la UB va rebre l'any 2018 el Segell d’Excel·lència Europea EFQM 500+, reconeixement atorgat pel Club Excelencia en Gestión (CEG), entitat que representa a la European Foundation for Quality Management (EFQM), i pel Bureau Veritas, líder mundial en serveis de certificació.

Judit Casals Directora del CRAI de la UB

Organigrama del CRAI de la UB

Presentació del CRAI de la UB

Judit Casals Parladé

Directora del CRAI

 

Marc normatiu